Prijmeme vodičov MKD do našej vranovskej pobočky

 

Do našej vranovskej pobočky prijmeme nových vodičov MKD. Ponúkame platové ohodnotenie 576 € brutto + variabilná zložka (spolu brutto v priemere 1 200 € + cestovné náhrady). Garantujeme zárobok 75 € brutto za každý odpracovaný deň, s možnosťou až 120 € brutto.

V prípade záujmu kontaktujte nášho personalistu:
Jaroslav Svetlík: +421 918 989 035, svetlik@std.sk

Všetky informácie nájdete na tomto odkaze.