Prijmeme vodičov MKD na linkovú prepravu

Jazdíme pravidelné prepravy s víkendami doma. Platové ohodnotenie sa pohybuje od 739 € brutto + stravné, vreckové a odmeny. Možný príjem v čistom až 1600 €.

V prípade záujmu kontaktujte nášho personalistu:
Peter Telepun, +421 917 628 262, telepun@std.sk
Stanislav Hutman, +421917628261, hutman@std.sk