Prijmeme vodičov MKD do našej vranovskej pobočky

Do našej vranovskej pobočky prijmeme nových vodičov MKD. Ponúkame platové ohodnotenie 739 € brutto + variabilná zložka (spolu brutto v priemere 1 200 € + cestovné náhrady). Garantujeme zárobok 75 € brutto za každý odpracovaný deň, s možnosťou až 120 € brutto.

V prípade záujmu kontaktujte nášho personalistu:
Dmitrij Ragan: +421 918 989 098, ragan@std.sk

Všetky informácie nájdete na tomto odkaze.