Ponúkame priestory na prenájom

Cena prenájmu:
kancelárske priestory: 55,-eur bez DPH / za rok + cena za energie
skladové priestory: 29,-eur bez DPH / za rok + cena za energie
voľné plochy: 7,-Eur bez DPH / za rok
kontakt: p. Boháč 0918 989 166